BECOME A MODEL

 

SÚHLAS S POUŽITÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV


 

 

Zaslaním osobných údajov uvedených na tomto formulári, v súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej  len „Zákon“), súhlasíte s ich spracúvaním na účely vykonávania aktivít v informačnom systéme FASHIONWORLD management v záujme propagácie vášho imidžu, alebo agentúry po dobu 1 roku. Po uplynutí tejto lehoty, alebo po skončení účelu spracúvania sa prevádzkovateľ zaväzuje, že v zmysle § 17 Zákona zlikviduje predmetné osobné údaje. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať Zároveň vás informujeme o vašich právach a povinnostiach uvedených v § 28 Zákona.

 

ÁNO, SÚHLASÍM!

Odoslaním formuláru súhlasíš  s vyššie uvedenými podmienkami

 

News

Search